សូមជួយស៊ែរផង!! មិនដឹងមានវិបត្តិអីទេ អត្តឃាតមួយគ្រួសារតែម្តងដោយតខ្សែរភ្លើងប្តីប្រពន្ធនិងកូនតូចរួចអោយឆក់ភ្លើងស្លាប់ទាំងដេកអោយគ្នាយ៉ាងអណោចអធមបំផុត


No comments:

Post a Comment