ស្ត្រីមេម៉ាយរូបស្រស់ជាថៅកែហាងអ៊ុតសក់មួយកន្លែងសង្ស័យមានវិត្តិស្នេហាធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចដោះស្រាយបានបាញ់សំលាប់កូនប្រុសអាយុ៣ខួបស្លាប់លើតុរួចបាញ់សំលាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយ


No comments:

Post a Comment