សូមស៊ែរអោយអ្នកបើបរលឿនៗមើលផង!! បុរសម្នាក់បើកម៉ូតូលឿនដូចហោះវ៉ាគេវ៉ាឯងជ្រុលចង្កូតបុកជុងមែកដើមឈើធ្លាយមាត់ពីម្ខាងទៅម្ខាង


No comments:

Post a Comment