ដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌ យុវតីវ័យក្មេងម្នាក់ ចូលដេកផ្ទះសំណាក់ ត្រូវសង្សារអារកសំលាប់យ៉ាងឃោរឃៅស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាម


No comments:

Post a Comment