ក្មេងស្ទាវមួយក្រុម ជិះម៉ូតូដេញកាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវពេញថ្នល់ លទ្ធផលស្លាប់ពីរនាក់នៅកណ្តាលថ្នល់ មានម្នាក់ដាច់កប៉ិតចេញពីដងខ្លួន មើលហើយគួរអោយរន្ធត់


No comments:

Post a Comment