យុវតីវ័យក្មេងម្នាក់ស្រស់ស្អាតម្នាក់ តូចចិត្តសង្សារបោះបង់ចោលមានអ្នកថ្មី សំរេចចិត្តធ្វើអត្តឃាត ដេកអោយរទះភ្លើងកិនដាច់ជាពីរកំណាត់ ស្លាប់នៅនឹងកន្លែង


No comments:

Post a Comment